Аршава Олена Олександрівна

Аршава Олена Олександрівна

в.о. Завідувача кафедри вищої математики, будівельної та теоретичної механіки доцент

Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський державний університет за спеціальністю «Математика» у 1994 р.  з відзнакою. У 1997 році в Харківському державному університеті захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. З 1997 по 2000 рік стипендіат Кабінету Міністрів України.

Наукові інтереси: лінійні оператори та операторні рівняння.

Основні дисципліни: Вища математика, Теорія імовірності і математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі, Теорія імовірності, ймовірнісні  процеси та математична статистика.  

Google Академія 

Scopus

ORCID