Фомін Станіслав Леонідович

Фомін Станіслав Леонідович

професор, доктор технічних наук,

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
Тел. +38(057) 700-01-63
e-mail: fomin.stanislav@kstuca.kharkov.ua

РЕЗЮМЕ

Академік Академії наук вищої школи України, нагороджений знаком «Петро Могила», 2007 р.

Наукові ступені та вчені звання:
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди,1967 р.
Тема дисертаційної роботи: «Дослідження особливостей температурних напружень у бетоні при осі симетричному нагріванні».
Старший науковий співробітник зі спеціальності будівельні конструкції, 1969 р.
Доктор технічних наук, спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, 05.26.03 – пожежна безпека, 1998 р.
Тема дисертаційної роботи: «Робота залізобетонних конструкцій при впливі
кліматичного, технологічного і пожежного середовища»
Професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, 1999 р.

Освіта:

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1957 р.
Факультет: будівельний.
Кваліфікація: інженер-будівельник.
Спеціальність: «Промислове і цивільне будівництво».

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи 38 років:
з 07.1957 р. по 05.1958 р. – інженер, ПромбудНДІпроект;
з 05.1958 р. по 10.1961 р. – молодший науковий співробітник в НДС ХІБІ;
з 04.1965 р. по 11.1987 р. – молодший науковий співробітник, головний конструктор, завідувач сектора, завідувач лабораторії ПромбудНДІпроект;
з 11.1987 р. по теперішній час – професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікаційна активність:

Загальна кількість опублікованих наукових праць – понад 250 публікацій, у тому числі  30 авторських свідоцтв і патентів.

ORCID 0000-0001-9146-0464
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів:
З 1976 року під керівництвом  було підготовлено та захищено 22 кандидатські дисертаційні роботи.

Керівництво аспірантами у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2018Колєсніков Сергій МиколайовичПідвищення точності розрахунку залізобетонних балок і колон на вогнестійкість

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні дисципліни: «Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкції». Блок «Спецкурс. Робота залізобетонних конструкцій в особливих умовах, Конструкції будівель та споруд»; «Теорія експерименту та науково-дослідна робота студентів»; «Будівництво та цивільна інженерія. Сучасний стан та перспективи розвитку залізобетонних та кам’яних конструкцій»