Гриньов Володимир Борисович

Гриньов Володимир Борисович

професор

Вчений ступінь: доктор техн. наук

Вчене звання: професор

Освіта: закінчив Харківський політехнічний інститут (нині – Національний технічний університет «ХПІ») за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» у 1969 р. Керівником його дипломної роботи був відомий академік А.П. Філіппов.

У 1972 році в ХПІ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Деякі питання оптимізації деформованих елементів конструкцій». Працював інженером, асистентом, доцентом, професором Харківського політехнічного інституту. У 1977 р. йому було було присвоєне вчене звання доцента.

Із 1979 року очолював кафедру теоретичної та математичної фізики, яка в 1981 році змінила назву на кафедру прикладної математики. Саме в цей час він створює науково-дослідну групу, головним напрямком досліджень якої була оптимізація конструкцій. В.Б. Гриньов визначає тематику наукових досліджень для багатьох співробітників кафедри, що в майбутньому були представлені в якості кандидатських та докторських дисертацій.

У 1981 році захистив докторську дисертацію, а в 1983 році присвоєне звання професора. У 1985 році в рамках наукового обміну деякий час працював у Вищій технічній школі в Дармштадті.

У 1990 році був обраний посаду заступника голови Верховної Ради УРСР.

Із 2000 р. обіймав посаду віце-президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) по роботі з регіональними структурами.

Із листопада 2010 року по вересень 2020 року очолює кафедру будівельної механіки  ХНУБА. У цей час під його керівництвом була захищена кандидатська дисертація, студенти займали призові місця на Всеукраїнських студентських конкурсах.

В.Б. Гриньов є автором монографій, навчальних посібників та великої кількості наукових статей.

Наукові інтереси: математичний апарат принципу максимуму Понтрягіна, теорія і чисельні методи оптимального проєктування елементів конструкцій та машин  за спектральними, динамічними й міцнистним характеристикам.

Основні дисципліни:  Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності, Динаміка і статика споруд.