Харченко Анатолій Петрович

Харченко Анатолій Петрович

Професор

Вчений ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Вчене звання: доцент.

Закінчив: Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Математика» у 1973 р. У 1982 році в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика. Дипломант XII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації „Викладач фундаментальних дисциплін ” (2010 р.)

Наукові інтереси: рівняння математичної фізики.

Основні дисципліни: Вища математика, Теорія імовірності, ймовірнісні  процеси та математична статистика, Вища математика у наукових дослідженнях.

Google Академія

Scopus

ORCID