Гончаренко Дмитро Федорович

Гончаренко Дмитро Федорович

Заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація
Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
Тел. +38(057) 700-02-40
e-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua

РЕЗЮМЕ

Заслужений діяч науки і техніки України (1998р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004р.). Дійсний член Академії будівництва України, керівник Харківського обласного територіального відділення Академії будівництва України.

Наукові ступені та вчені звання:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
Тема дисертаційної роботи: «Исследование влияния точности изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций на эффективность возведення многоэтажных каркасных зданий» (1982р.)
Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
Тема дисертаційної роботи: «Методи формування інженерної підготовки реконструкції промислових підприємств» (1992р.)
Професор по кафедрі технології будівельного виробництва

Освіта:

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1973  рік закінчення, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженер-будівельник

Досвід роботи:

  • 1973 – 1980 – працював на виробництві в системі Мінпромбуд УРСР.
  • 1980 – 1982 – аспірант по кафедрі технології будівельного виробництва Харківського інженерно-будівельного інституту.
  • 1983 – 1989 – асистент, а згодом доцент кафедри технології будівельного виробництва Харківського інженерно-будівельного інституту.
  • 1983 по теперішній час  проректор з науково-педагогічної роботи Харківського інженерно-будівельного інституту, Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури та Харківського національного університету будівництва та архітектури у різні роки.
  • Керівник госпдоговірних і науково-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси:
створення та впровадження ефективних технологій, що підвищують експлуатаційний ресурс інженерних систем життєзабезпечення, зокрема мереж водопостачання та водовідведення.

Публікаційна активність становить 407 наукових праць, зокрема 24 монографії та навчальних посібники, 22 авторських свідоцтв та патентів.

ORCID 0000-0003-1278-0895
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: з 1992 року під керівництвом  Гончаренка Дмитра Федоровича було підготовлено та захищено 38 кандидатських і 5 докторських дисертаційних робіт.

Керівництво аспірантами та консультування докторантів у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2017Гуділін Роман ІвановичРозробка технології ремонту і відновлення каналізаційних трубопроводів з використанням дрібно штучних керамічних виробів
2019Гулєвський Павло ЮрійовичОрганізаційно – технологічні рішення по підвищенню експлуатаційної надійності каналізаційних тунелів в місцях з'єднання з оглядовими шахтами
2019Дегтяр Євгеній ГеннадійовичОрганізаційно-технологічні рішення ремонту та відновлення колекторів водовідведення неглибокого залягання

Здобувачі ступеня доктора наук (термін підготовки 2 роки)

2018Менейлюк Іван ОлександровичНауково-методичні основи вибору ефективних організаційно-технологічних рішень при будівництві житлових і громадських будівель

Додаткова інформація: голова спеціалізованої вченої ради Д.64.056.01, головний редактор збірника «Науковий вісник будівництва», член редакційних колегій як вітчизняних наукових фахових журналів, так і закордонних, до яких належать «World Journal of Engineering» (China, Canada; Scopus), «MOTROL Commission of Motorization and Energetics in Agriculture» (Lublin, Poland).

Протягом багатьох років був членом Наукової ради Міністерства освіти і науки  України, головою секції № 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура». На цей час заступник голови вищезазначеної секції.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Двічі стипендіат Німецької служби академічних обмінів DAAD, під час якої працював на кафедрі тунелебудування та методів будівництва у Рурському університеті (м.Бохум, Німеччина).

Читав лекції в Рурському університеті (м.Бохум, Німеччина), Краківській гірничо-металургійній академії (м.Краків, Польща), Хейскому університеті (м.Ханьянь, Китай).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури викладає дисципліну «Технологія будівельного виробництва»