Сопов Віктор Петрович

Сопов Віктор Петрович

Завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна
Тел. +38(057) 706-18-25
e-mail: vsopov@ukr.net

РЕЗЮМЕ

 • Дійсний член Академії будівництва України.
 • Наукові ступені та вчені звання:
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби.
 • Тема дисертаційної роботи: «Исследование влияния технологических факторов на формирование микропористости цементного камня» (1995р.)
 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби.
 • Тема дисертаційної роботи: «Методологічні основи дослідження і регулювання мікроструктури цементного каменю в бетоні» (2013р.)
 • Професор по кафедрі фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів

Освіта:

Харківський державний університет, 1981 рік закінчення, спеціальність «Фізика», кваліфікація фізик, викладач фізики.

Досвід роботи:

 • 1981 – 1983 – вчитель фізики СШ №136, м. Харкова.
 • 1983 – 1984 – заступник директора з навчально-виховної роботи СШ №136, м. Харкова.
 • 1984 – 1985 – педагог-організатор ЖЕУ-85, м. Харкова.
 • 1985 р. – 1987 р., молодший науковий співробітник, Харківський інженерно-будівельний інститут;
 • 1987 – 1989 – Служба в Збройних силах СРСР;
 • 1989 – 1990 – науковий співробітник кафедри фізико-хімічної механіки та технології бетону Харківського інженерно-будівельного інституту;
 • 1990 –1994 – старший науковий співробітник кафедри фізико-хімічної механіки та технології бетону Харківського інженерно-будівельного інституту;
 • 1994–1996 – викладач кафедри фізико-хімічної механіки та технології бетону Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури;
 • 1996 –2005 – доцент кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури;
 • 2005 –2009 – декан механіко-технологічного факультету Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури;
 • 2009 – 2012 – докторантура Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури;
 • 2012 – 2013 – професор кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури;
 • 2013 по теперішній час – завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури.
 • Керівник багатьох госпдоговірних і науково-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: управління структуроутворенням цементного каменю в бетоні, технології сучасних бетонів.

Публікаційна активність становить 207 наукових праць, зокрема 4 монографії та навчальних посібники, 2 авторських свідоцтв та патентів.

ORCID 0000-0001-8050-3932
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: з 2000 року під керівництвом Сопова Віктора Петровича було підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертаційні роботи.

Керівництво аспірантами у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2016Шишко Наталія СергіївнаРозробка теоретичних основ отримання високоміцних бетонів
2018Сімін В'ячеславБетони підвищеної довговічності для монолітного будівництва
2018Корх Олександра ІгорівнаБетони на скляних заповнювачах

Додаткова інформація: член спеціалізованих вчених рад Д.64.056.01 і Д.64.056.04, заступник головного редактора збірника «Науковий вісник будівництва». Член Наукової ради Міністерства науки і освіти України секції № 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура».

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наразі у Харківському національному університеті будівництва та архітектури викладає дисципліни «Фізична хімія і хімія силікатів»; «Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів»; «Сучасні матеріали та технології в будівництві».