Спіранде Каріна Віталіївна

Спіранде Каріна Віталіївна

в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат технічних наук

Контактна інформація
Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
e-mail: spirande.karina@kstuca.kharkov.ua

РЕЗЮМЕ

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Наукові ступені та вчені звання:

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, 1993 р.
Тема дисертаційної роботи: «Склопластбетонні покриття полегшеного типу».
Доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, 1999 р.

Освіта:

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1988 р.
Кваліфікація: інженер-будівельник.
Спеціальність: промислове і цивільне будівництво.

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи 34 років:
з 12.1992 р. по 09.1995 р. – асистент; з 09.1995 р. по 11.2009 р. – доцент; з 12.2009 р. по 11.2019 р. – професор; з 11.2019 р. по 08.2021 р. – доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ХНУБА;
з 01.09.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри будівельних конструкцій та матеріалознавства

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікаційна активність:
Загальна кількість опублікованих наукових праць – понад 54 публікацій, 36 – стандартів вищої освіти ХНУБА, 5 – Положень ХНУБА.

ORCID 0000-0002-5552-7817
Профіль у GoogleScholar
Профіль у Scopus

Наукові інтереси: розробка залізобетонних й сталезалізобетонних конструкцій та методик їх розрахунку з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності, в тому числі з використанням засобів автоматизованого проектування.

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.

Керівництво аспірантами у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2019Шемет Карина ДмитрівниНапружено-деформований стан та несуча здатність сталезалізобетонних двотаврових модифікованих балок із залізобетонною верхньою поличкою

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні дисципліни: «Будівельні конструкції»; «Експериментально-теоретичні основи розрахунку залізобетонних конструкцій»; «Залізобетонні та кам‘яні конструкції»; «Система автоматизованого проектування у будівництві»; «Теорія проектування, зведення та реконструкції будівель і споруд». Блок «Проектування конструкцій будівель і споруд»; «Комп’ютерні технології проектування залізобетонних і кам’яних конструкцій»