Університет сьогодні

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований за вищим (четвертим) рівнем, який готує інженерні та наукові кадри переважно для Північно-східного регіону України, а також успішно вирішує науково-технічні завдання з формування та розвитку будівельного комплексу країни. Харківський національний університет будівництва та архітектури з 1991 року є членом асоціації будівельних ВНЗ країн СНД.

Харківський інженерно-будівельний інститут заснований у 1930. У своїй діяльності нещодавно створений вуз підпорядковувався Народному комісаріату вугільної промисловості СРСР. Функціонувало 4 основних факультети: архітектурний, санітарно-технічний, будівельний та вечірній. Серед засновників інституту ми з вдячністю згадуємо таких видатних вчених, як академік О.М. Бекетов, заслужений діяч науки і техніки УРСР професор Б.П. Остащенко-Кудрявцев, академік Британської королівської академії архітектури О.Г. Молокін, академік С.Ю. Фрайфельд, професори Д.С. Черкес, М.Г. Малішевський, академік О.І. Неровецький, Я.В. Столяров, Ф.О. Бєляков та багато інших. Першим директором інституту став випускник будівельного факультету Харківського технологічного інституту Олександр Данилович Вікутан. Тридцять четвертий рік був для ХІБІ роком значного зростання. Відкрив свої двері перший власний навчальний корпус на проспекті Леніна (нині – проспект Науки, у наш час там розташований Харківський національний університет радіоелектроніки), побудований за проектом нашого видатного науковця професора Б.А. Штеінберга. До складу інституту на правах астрономо-геодезичного факультету увійшов Харківський інститут геодезії та землевпорядкування, крім того був створений новий, так званий, загально-технічний факультет. Харківський інженерно-будівельний інститут зростав і розвивався, готуючи нових кваліфікованих фахівців для народного господарства.

Про досить високий рівень підготовки фахівців свідчать дипломи переможців олімпіад і конкурсів дипломних проектів. За результатами міжнародних і Всеукраїнських конкурсів архітектурна школа ХНУБА визнана провідною в Україні.

За роки свого розвитку в університеті сформувався потужний професорсько-викладацький склад. На сьогоднішній день в університеті на 36 кафедрах працюють 458 викладачів, серед яких 320 осіб (70%) мають вчені ступені і звання, 51 чол. (11%) є професорами, докторами наук і 241 чол. (53%) – доцентами, кандидатами наук. 16 викладачів університету є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій наук, 10 чол. мають почесні звання (народний архітектор, заслужений будівельник, заслужений архітектор, заслужений працівник вищої школи, заслужений діяч науки і техніки, академік Академії будівництва України, академік Інженерної академії України, та інш.).

Харківський національний університет будівництва та архітектури у 2008 році внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстраційний № 21-Д-109 від 06.02.2008 р.). В університеті ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за 17 спеціальностями, успішно реалізується ідея безперервної ступеневої підготовки кадрів.

До структури університету входять п’ять факультетів денної форми навчання:

Будівельний;
Архітектурний;
Санітарно-технічний;
Механіко-технологічний;
Економіки та менеджменту;

а також центри:

Довузівської підготовки;
По роботі з іноземними учнями;
Заочного навчання.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

 • 051 Економіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 101 Екологія;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 126 Інформаційні системи та технології;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 161 Хімічні технології та інженерія;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
 • 281 (074) Публічне управління та адміністрування.

Другий (магістерський) рівень

 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 101 Екологія;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • 051 Економіка;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Університет має ліцензію на підготовку:

 • до вступу у вищі заклади вищої освіти громадян України;
 • іноземців та осіб без громадянства до вступу до закладів вищої освіти; підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі;
 • іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • ХНУБА має угоду про співпрацю з вищими навчальними закладами про підготовку офіцерів запасу.

Розширюються партнерські зв’язки з роботодавцями. Університет має 40 філій кафедр на підприємствах, в організаціях та науково-дослідних інститутах. Вони забезпечують проходження практики здобувачами освіти, а також надають експериментальну та промислову бази для науково-дослідної діяльності, є об’єктами, на яких здійснюється впровадження спільних науково-технічних розробок співробітників ХНУБА та підприємств. Висококваліфіковані фахівці філій постійно залучаються до освітнього процесу, є керівниками курсового та дипломного проектування, членами та головами екзаменаційних комісій.

З метою створення спільного інформаційного простору та реалізації нової парадигми науково-освітньої діяльності при підготовці елітних фахівців в галузі високих технологій, Харківський національний університет будівництва та архітектури в 2010 році підписав меморандум приєднання до Консорціуму.

Для вирішення спільних завдань з питань підготовки кваліфікованих фахівців, ефективного використання науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази та залучення обдарованої молоді для здобуття освіти створено міжвідомчий навчально-науково-виробничий комплекс “Будівельник”, в складі якого є технікуми, коледжі, ліцеї, училища, навчальні заклади, будівельні компанії та фірми.

Учені університету активно співпрацюють з науково-дослідними та проектними інститутами НАН України, Держбуду України та іншими галузевими інститутами. Яскравим прикладом тісної співпраці зазначених установ є робота, що проводиться за комплексною програмою «Ресурс», яка спрямована на подовження ресурсу комплексів промисловості та житлово-комунального господарства Харківського регіону.

ХНУБА тісно взаємодіє з північно-східним науковим центром (ПСНЦ) НАН України в розбудові регіональної інноваційної системи в Харківській області. Університет є одним із засновників «АНОК» – академічного науково-дослідного комплексу, співзамовниками якого виступили ЗВО Харківського регіону, МОН України та НАН України.

Вчені Харківського національного університету будівництва та архітектури на чолі з ректором університету Шкодовським Юрієм Михайловичем приймають активну участь у проектах розвитку регіону та міста. Зокрема, в жовтня 2011 р. представники університету увійшли до складу робочої групи з розробки проекту стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року.

Матеріально-технічна база університету:

 • Навчальні корпуси площею 58 000.
 • Сучасні лабораторії.
 • Відділ НДС з питань інтелектуальної власності.
 • Комп’ютерні класи.
 • Бібліотека на 702 000 примірників.
 • Читальні зали та електронний читальний зал.
 • Музейно-виставковий комплекс.
 • Їдальні та кафе.
 • Два гуртожитки.
 • Спортивні зали.
 • Студентський клуб.

Контактна інформація

Адреса університету і контактні телефони: вул. Сумська 40, головний корпус, (057) 700-10-66
E- mail: office@kstuca.kharkov.ua
Сайт: www.kstuca.kharkov.ua