Міжнародна діяльність

eng

Відділ міжнародних зв’язків
та європейської інтеграції (ВМЗЄІ)

Міжнародне співробітництво Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом ХНУБА, Концепцією та стратегією інтернаціоналізації університету та нормативною базою за зазначеним напрямком. Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародного співробітництва ХНУБА здійснює Відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції (ВМЗЄІ).

Відділом розроблено стратегію, план дій і заходів, які спрямовані на подальше розгортання інтернаціоналізації вищої освіти, а саме розширення двосторонніх і багатосторонніх зв’язків та контактів між освітніми закладами різних країн та ХНУБА на основі рівноправного і взаємовигідного співробітництва з метою підвищення ефективності освітньої і науково-дослідницької роботи, впровадження світових стандартів, інтернаціоналізації навчальних курсів, участь у міжнародних дослідницьких, грантових програмах та у міжкультурній комунікації, розширення міжнародної академічної мобільності викладачів, аспірантів, студентів і адміністративного персоналу. Головною метою вищезгаданих процесів є зростання міжнародної репутації, привабливості, конкурентоздатності ХНУБА та поширення відомостей про університет як в Україні, так і у світовому освітньому просторі.

Наш університет має багатий досвід міжнародного співробітництва та розвинуті контакти, що надає  впевненості у вирішенні питань з інтернаціоналізації навчальної і науково-дослідницької діяльності та посиленні його конкурентоздатності серед вітчизняних ЗВО.  Високий рівень міжнародної репутації університету підтверджується наявністю сталих наукових та освітніх зв’язків з провідними університетами і  науково-практичними організаціями Австрії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Словакії, Франції, Хорватії. Реалізується понад 36 угод. Міжнародне співробітництво з європейськими університетами здійснюється в межах двосторонніх договорів про науково-дослідницький та методичний обмін. Презентація діяльності широко висвітлюється в пресі, на сайті та міжнародних форумах, виставках, конференціях, симпозіумах.

Проекти TEMPUS

Ґрунтуючись на досвіді попередніх років роботи в 8 грантових проектах,  ХНУБА став ініціатором, автором проектних заявок, що дозволило в останні роки плідно співпрацювати в рамках 4-х міжнародних грантових проектів за програмами ЕАСЕА Темпус та Еразмус Мундус. А саме:

Проект SEHUD «Архітектура та сталий розвиток міста, заснований на еко-гуманістичних принципах і провідних технологіях без втрати ідентичності» в рамках європейської освітньої програми TEMPUS (№ 530197- TEMPUS-1-2012-ITTEMPUSJPCR)

В рамках проекту розроблено унікальний сучасний навчальний курс для магістрів, аспірантів і LLL, що складається з 32 курсових одиниць англійською, українською та російською мовами зі сталого розвитку міст на основі поєднання досвіду та експертних знань провідних фахівців України, Великої Британії, Франції, Іспанії, Португалії, Болгарії та Італії з інноваційними освітніми технологіями. Була створена інноваційна е-платформа на базі MOODLE для впровадження дистанційного е-навчання. Інноваційні навчально-методичні комплекси та е-курси, розроблені в рамках проекту, було впроваджено в навчальний процес університету, що значно підвищило якість освіти. 25 студентів архітектурного факультету отримали міжнародні сертифікати після проходження пілотного навчання в рамках курсу та 63 студентів, аспірантів, викладачів ХНУБА отримали сертифікати підвищення кваліфікації та прийняли участь в міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах.

Зустріч експертів в Мерії
м. Кембридж, Велика Британія

Конференція в Технологічному університеті
м. Афіни

Координаційна зустріч

Більш докладно читати на сайті проекту

Навчальні матеріали знаходяться на платформі http://stvteam.com/
(навчальні матеріали доступні після реєстрації на платформі)

Проект SEHSI «Сталий розвиток регіону на основі еко-гуманістичної синергетичної взаємодії (мультидисциплінарний навчальний курс для магістрів, аспірантів та слухачів курсів післядипломної освіти в галузі інженерії)» в рамках європейської освітньої програми TEMPUS (№ 543651- TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPCR)

В рамках проекту розроблено міждисциплінарний навчальний курс (32 курсові одиниці англійською та українською/ російською мовами) з регіонального сталого розвитку для магістрів, аспірантів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, який заснований на компетентнісному профілю експерта в галузі регіонального розвитку, що є значущим компонентом в умовах постійних економічних, соціальних і технологічних змін. Курс спрямований на когнітивний та особистісний розвиток так званого «агента змін» в галузі сталого регіонального розвитку на основі формування еко-гуманістичного знання, еко-гуманістичного мислення і еко-гуманістичної поведінки. Навчальний пакет включає курсові одиниці, авторські відео лекції і РР презентації. Навчальний комплекс успішно випробовується та вдосконалюється, засновуючись на результатах евалюації навчальних матеріалів з боку студентів, викладачів та незалежних експертів. Також в рамках проекту створена база даних OMNI BASE, що саморозвивається, яка є постійно поповнюваною електронною бібліотекою.

Координатори проекту TEMPUS-SEHSI

Місто Валенсія, Іспанія. Команда експертів міжнародної
студентської школи в рамках проекту TEMPUS-SEHSI

20 студентів архітектурного факультету отримали міжнародні сертифікати після проходження пілотного навчання в рамках інноваційного навчального курсу. 78 студентів, аспірантів, викладачів і вчених ХНУБА отримали сертифікати після участі в міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах та студентських літніх школах.

Місто Спліт, Хорватія. Міжнародна студентська
літня школа в рамках проекту TEMPUS-SEHSI

Команда ХНУБА. Міжнародна літня школа.
Університет м. Спліт, Хорватія

Університет м. Любляна, Словенія.
Робота міжнародних студентських команд
під керівництвом експертів.
Проект TEMPUS- SEHSI

Університет м. Спліт, Хорватія.
Робота міжнародних команд.
Проект TEMPUS-SEHSI

Університет м. Любляна.
Робоча зустріч експертів і тьюторів міжнародних студентських команд.
Проект TEMPUS-SEHSI

Більш докладно читати на сайті проекту

Навчальні матеріали знаходяться на платформі http://stvteam.com/
(навчальні матеріали доступні після реєстрації на платформі)

Проект SUCSID «Створення мережі міжуніверситетських Старт-ап центрів для розвитку та підтримки студентських інноваційних проектів» в рамках європейської освітньої програми TEMPUS (№ 530349- TEMPUS-1-2012-FR-TEMPUS-JPHES)

Міжнародним консорціумом в рамках проекту було розроблено інноваційний курс з розвитку навичок підприємництва, бізнес планування та лідерства (5 навчальних посібників англійською, українською та російською мовами). Курс націлений на розвиток підприємницьких навичок у студентів інженерного фаху як засіб для реалізації інноваційних ідей, що спрямовані на взаємодію між інноваційними технологіями, які розробляються в університетах, і підприємницьким сектором економіки. У студентів є можливість застосувати отримані бізнес-навички при розробці командних проектів і в ділових іграх, які проводяться в рамках створеного Старт-ап центру ХНУБА “New Development”.

27 студентів пройшли навчання в цьому центрі та отримали знання у сфері бізнесу. В рамках проекту студентські групи підготували 6 бізнес-проектів, які були представлені на суд міжнародного журі та пройшли декілька краш-тестів, де досвідчені підприємці та викладачі надавали практичні рекомендації як зробити кожний проект життєздатним у світі реального бізнесу.

Зустріч експертів в Університеті менеджменту і бізнесу,
м. Лісабон, Португалія

Краш-тести

Студентські семінари

Більш докладно читати на сайті проекту

Навчальні матеріали знаходяться на платформі http://stvteam.com/
(навчальні матеріали доступні після реєстрації на платформі)

Проект INFINITY «Міжнародне міждисциплінарне партнерство: сталий розвиток аграрного сектору в умовах міського середовища» в рамках європейської програми мобільності Erasmus Mundus (№ 545681-EM-1-2013-1-PT-ERAMUNDUS-EMA21)

Проект спрямований на підвищення якості освіти студентів, аспірантів, докторантів за рахунок забезпечення академічної мобільності з отриманням індивідуальних європейських грантів в провідних університетах-партнерах проекту Португалії, Чехії, Естонії, Словенії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, а також на обмін досвідом, знаннями, професійними і практичними навичками для забезпечення високого рівню життя, поліпшення стану навколишнього середовища і досягнення сталого розвитку країн – учасників проекту.

Більш докладно читати на сайті проекту

Проекти ERASMUS+

Проекти за програмою ERASMUS+ КА1 – Академічна мобільність.

ХНУБА виграв у конкурсі ЕАСЕА і став учасником 3 нових проектів академічної мобільності за програмою Еразмус+ К1 в співробітництві з Бакінгемширським Новим університетом (Велика Британія) і Афінським Технологічним університетом (Греція). Головною метою цих проектів є інтернаціоналізація і модернізація університетів в Україні для їх подальшого розвитку. Специфічна мета проекту – підвищення професійного розвитку співробітників університету, які долучені до просунення інновацій.

Бакінгемширський Новий Університет,
Велика Британія. Координаційна зустріч.
Проект ERASMUS+КА1

Проект ERASMUS+КА1.Тренінг лекторів.
Бакінгемшир, Велика Британія.

Проект ERASMUS+КА1.
Бакінгемширський Новий Університет.
Проведення семінарів для британських студентів

Проект співробітництва з Cambridge Assessment English.

Університет працює за проектом з розвитку мовної компетентності на рівні В2 (FCE) в співробітництві з Центром Оцінювання Кембриджського університету, Королівським Коледжем (Кембридж, Велика Британія) та Національним представництвом центру (Київ, Україна). У вересні 2018 р. ХНУБА отримав статус офіційного підготовчого центру від національного представника Cambridge Assessment English. Студенти, аспіранти та викладачі університету мають можливість підвищити свій рівень володіння англійською мовою і здати офіційний кембриджський іспит FCE в стінах рідній Alma Mater.  

Вручення сертифікатів В2
студентам ХНУБА

King’s College

Зустріч розробників
навчального курсу в Кембриджі

З питань вступу та навчання іноземних студентів звертатися за адресою: foreign@kstuca.kharkov.ua