Про університет

Дорогі друзі!

Запрошуємо Вас познайомитися з одним з провідних закладів вищої освіти – Харківським національним університетом будівництва та архітектури (ХНУБА).

Заснований у 1930 році як Харківський інженерно-будівельний інститут, у 1994 році отримав статус державного університету (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), а у 2011 році – найвищий на освітянському просторі України статус Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА).  Сьогодні ж, завдяки здобуткам науково-педагогічних працівників та науковців університету, а також спадщині десятків тисяч висококваліфікованих випускників – архітекторів, інженерів, екологів, економістів, фінансистів та інших фахівців –  ХНУБА по праву вважається одним із потужних вишів України, особливістю якого є органічна єдність освітнього процесу та наукових досліджень. Підтримка цього нерозривного зв’язку, а також співробітництво з провідними національними та закордонними навчальними закладами, виробництвами та іншими установами сприяє  активному впровадженню у життя найновіших інноваційних педагогічних та наукових розробок і технологій.

Університет активно розвиває сучасну культуру, популяризує науку, реалізуючи свою просвітницьку функцію завдяки зусиллям колективів 36 кафедр, які на даний час надають освітні послуги понад 5 тисячам студентів і слухачів. В університеті функціонує аспірантура та докторантура, що дозволяє нам готувати фахівців вищої кваліфікації, а у трьох  спеціалізованих  вчених радах  мають можливість захистити дисертаційні роботи майбутні доктори філософії  та доктори наук з восьми    спеціальностей.

Ми переконані, що колектив співробітників та студентство Харківського національного університету будівництва та архітектури  пишається своєю славетною історією, науковими здобутками, класичними освітніми традиціями, плідною міжнародною діяльністю, видатними науково-педагогічними працівниками і талановитими випускниками. ХНУБА по праву вважається найбільшою кузнею будівельних кадрів і центром будівельної науки країни. Тисячі талановитих людей – вчені, будівельники, архітектори, механіки і багато інших фахівців отримали путівку в життя саме в нашому університеті. Вони з гідністю і честю несуть добре ім’я випускника ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА, продовжуючи славні традиції, закладені попередніми поколіннями. Майже за 90-річний період свого існування університет підготував понад 65 тисяч висококваліфікованих фахівців не тільки для суверенної України, а й для 40 країн далекого зарубіжжя.

В університеті створені та успішно працюють відомі наукові школи, розробки і досягнення яких направлені на діяльність в галузі архітектурного проектування, дизайну архітектурного середовища, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, поліпшення якості будівництва, розробку нових технологій, ефективних конструкцій, нових сучасних будівельних матеріалів і багато іншого. На сьогодні підготовка фахівців в університеті здійснюється за 17 спеціальностями денної та заочної форм навчання. Науково-педагогічний колектив університету, який формує якісний та інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців, складає понад 500 осіб. Серед них 56 докторів наук, професорів; 310 кандидатів наук, доцентів; 20 викладачів університету є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій, 15 викладачів мають почесні звання (Заслужений будівельник, Заслужений архітектор, Заслужений працівник вищої школи, Заслужений діяч науки і техніки і т.п.).

ХНУБА плідно  співпрацює з 41 зарубіжними університетами і  науково-практичними організаціями Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Болгарії, Словенії, Хорватії, Португалії, більшість з яких приймала участь у консорціумах, створених нашим університетом в рамках участі в міжнародних проектах ТЕМПУС і ЕРАЗМУС.  Також  до мережі міжнародного співробітництва були залучені нові партнери з Університету Аріель міста Тель-Авів (Ізраїль),  Університету міста Торонто (Канада),  Інженерної Компанії Еверт (місто Торонто, Канада), Люблінського Політехнічного Університету (Польща). В університеті планомірно проводиться реформування системи освіти. Так, в навчальний процес упроваджена Європейська кредитна трансферно-накопичувальна  система, розробляються і реалізовуються заходи, направлені на інтеграцію вищої школи в Європейський освітній простір. Удосконалюються методична і лабораторна бази, широко впроваджуються нові інформаційні технології, у тому числі Internet-технології. Національна стратегія розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору на 2012-2021 роки вимагає створення сучасної матеріально-технічної бази, забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання та масову комп’ютеризацію. Реалізація сучасних підходів до організації освітнього процесу вимагає впровадження прогресивних навчальних технологій та відповідного технологічного забезпечення. Модернізується і оновлюється матеріально-технічна база університету. Створені сучасні спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, електронний читальний зал, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, спортивні зали, центр первинної медико-санітарної допомоги, музейно-виставковий комплекс, їдальні і кафе, студентський клуб тощо.

Міністерство освіти і науки України визначає інтегральний рейтинг закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації. Приємно відзначити, що наш університет за підсумками своєї діяльності постійно посідає призові місця серед ЗВО будівельного профілю. Підтвердженням того, що університет рухається в правильному напрямку в цьому питанні, є дані  зарплатного рейтингу вищих навчальних закладів-2018 за версією журналу «Гроші» на основі опитування роботодавців. Згідно цього рейтингу, серед вишів України, що готують фахівців будівельної галузі, наш університет зайняв почесне третє місце. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що Харківський національний університет будівництва та архітектури – це вуз Європейського зразка, має стабільні наукові традиції і вирішує проблеми завтрашнього дня, надає унікальну можливість отримати спеціальності XXI століття. Успіхи університету базуються на досвіді згуртованого колективу, талановитих і відомих педагогів та вчених. Ми упевнені, що загальна праця викладачів, учених і студентів – це гарантія подальших досягнень університету в майбутньому.

Запрошуємо відвідати наш офіційний сайт, сподіваємося на те, що на ньому Ви знайдете для себе корисну та вичерпну інформацію про наш УНІВЕРСИТЕТ.