Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНУБА та Положенням про Вчену раду Університету.
Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Строк повноважень Вченої ради Університету складає п’ять років.

Положення про Вчену раду ХНУБА

Склад Вченої ради ХНУБА

Контактна інформація:

Учений секретар ХНУБА – Бабівська Інна Анатоліївна,

+38057-700-06-77 (вн. 2-37), службовий
+38050-914-86-87 мобільний
+38063-250-10-60 мобільний

vrada@kstuca.kharkov.ua