Академічна мобільність та стажування

Академічна мобільність та стажування

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Починаючи з 2000 року відділ міжнародної діяльності університету підготував і реалізував наступні міжнародні проекти за європейськими програмами: КУЛЬТУРА 2000, ТЕМПУС, ЕРАЗМУC МУНДУС, ЕРАЗМУC+ за напрямками Жан Моне, КА1 («Академічна мобільність науковців, студентів, аспірантів і викладачів») і КА2 («Розвиток потенціалу в галузі вищої освіти»), ГОРИЗОНТ 2020.