Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма:«Архітектура та містобудування»
Галузь знань: 19 Будівництво та архітектура
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Кваліфікація: доктор філософії з архітектури та містобудування
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: освітня складова 50 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації:HPК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень
Особливі умови вступу: наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

2016 рік
Освітньо-наукова програма
2017 рік
Освітньо-наукова програма
2018 рік
Освітньо-наукова програма
Навчальний план
Відгуки та рецензії на освітньо-наукову програму
2020 рік
Відгуки та рецензії на проект освітньо-наукової програми
Освітньо-наукова програма
Навчальний план
2021 рік
Навчальний план

Перелік освітніх компонентів
База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Провідні науковці університету, що здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів
Мироненко Віктор Павлович
Буряк Олександр Петрович
Ремізова Олена Ігорівна
Черкасова Катерина Тимофіївна
Фоменко Оксана Олексіївна
Блінова Марія Юріївна
Шило Олександр Всеволодович
Дубинський Володимир Петрович
Ладигіна Ірина Володимирівна

Наші випускники попередніх років

Пропозиції  щодо вдосконалення освітньо-наукової програми прохання надсилати на електронну пошту гаранта blinova.marja@gmail.com.