Атестація аспірантів

Атестація аспірантів

Аспіранти систематично звітують на засіданні кафедри та на засіданні факультету про хід виконання індивідуального плану наукової роботи.

Для успішної атестації у відділ аспірантури та докторантури до 24 вересня 2019 року треба подати:

  • заповнений індивідуальний план наукової роботи аспіранта;
  • витяг із засідання кафедри про затвердження звіту аспіранта;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про затвердження звіту аспіранта;
  • заповнений атестаційний бланк аспіранта.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта.