Атестація аспірантів (захист дисертації)

Атестація аспірантів (захист дисертації)

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Уся нормативно-правова база щодо проходження атестації знаходиться за посиланням.

З порядком присудження ступеня доктора філософії у ХНУБА можна ознайомитися тут

Увага, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та Порядку надання платних освітніх та інших послуг Харківським національним університетом будівництва та архітектури, введеним в дію рішенням Вченої ради від 30 червня 2016 р. протокол № 10, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття ступенів доктора філософії/доктора мистецтва (кандидата наук), доктора наук та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному закладі вищої освіти або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів) здійснюється на підставі Договорів про надання платних освітніх послуг.

З порядком надання платної освітньої послуги та її вартістю можна ознайомитись тут.