Атестація аспірантів (захист дисертації)

Атестація аспірантів (захист дисертації)

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Уся нормативно-правова база щодо проходження атестації знаходиться за посиланням.

З порядком присудження ступеня доктора філософії у ХНУБА можна ознайомитися тут