Атестація докторантів (захист результатів наукових досліджень)

Атестація докторантів (захист результатів наукових досліджень)

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує в університеті, до якого зарахований докторант. Якщо в університеті, до якого зарахований докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням університету, що здійснював підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора наук, або за заявою докторанта.

Уся нормативно-правова база щодо проходження атестації знаходиться за посиланням.