Освітньо-наукові програми спеціальностей третього рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми спеціальностей третього рівня вищої освіти

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 5-ма освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі здобувач вищої освіти зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію.
Галузь знаньСпеціальністьНазва освітньо-наукової програми
кодназва
Соціальні та поведінкові науки051ЕкономікаЕкономіка
Механічна інженерія133Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
Виробництво та технології183Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
Архітектура
та будівництво
191Архітектура та містобудуванняАрхітектура та містобудування
192Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія