Порядок зміни індивідуального навчального плану та теми дисертаційного дослідження

Порядок зміни індивідуального навчального плану та теми дисертаційного дослідження

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план та тему дисертаційного дослідження за погодженням із своїм науковим керівником.

Порядок зміни індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження:

  • витяг із засідання кафедри з обґрунтуванням необхідності перезатвердження індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження та з пропозицією нової редакції;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про зміну індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження;
  • витяг із засідання Вченої ради Університету про затвердження нового індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження.