Звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів

Звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів

Звітування про хід виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірантів (здобувачів) проводиться систематично раз на рік на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів в формі наукової доповіді.

Кафедра та вчена рада відповідного факультету ретельно вивчає представлені аспірантом (здобувачем) матеріали, порівнює отримані досягнення із запланованими та приймає рішення щодо стану виконання індивідуального навчального план та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).

За результатами річного звітування на підставі рішення засідання вченої ради факультету щодо результатів виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірант (здобувач) може бути:

 • атестований та переведений наказом ректора на наступний рік навчання (за умови виконання індивідуального навчального плану аспіранта та індивідуального плану наукової роботи у повному обсязі);
 • умовно атестований, у тому числі направлений на проміжне звітування на засіданні кафедри (за умови незначного відставання від виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи аспіранта);
 • відрахований наказом ректора у зв’язку із закінченням терміну навчання; відрахований у зв’язку із невиконанням індивідуального плану наукової роботи або порушенням строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством на підставі рішення Вченої ради Університету.

За результатами проміжного звітування на підставі рішення засідання кафедри щодо стану виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірант (здобувач) продовжує навчання в аспірантурі або за наказом Ректора відраховується на підставі рішення Вченої ради Університету.

Порядок звітування аспірантів (здобувачів) усіх років навчання (прикріплення особи до Університету здобувачем), окрім останнього

Річне звітування про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача) є обов’язковим і проводиться за два тижні до завершення поточного року навчання (початком навчального року аспіранта вважається дата зарахування до аспірантури за наказом; початком навчального року здобувача вважається дата прикріплення особи до Університету здобувачем за наказом).

Після проходження річного звітування аспіранти (здобувачі) протягом 2-ох днів подають до аспірантури такі звітні документи:

 • звітний аспіранта (здобувача) ;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача);
 • витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).

Проміжне звітування про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача) проводиться протягом місяця після завершення осіннього семестру.

За результатами проходження проміжного звітування аспіранти (здобувачі) протягом 2-ох днів подають у аспірантури такі документи:

 • звіт аспіранта про виконання індивідуального плану наукової роботи за звітний період;
 • витяг із протоколу засідання кафедри з рішенням щодо стану виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).

Порядок звітування аспірантів (здобувачів) останнього року навчання (прикріплення особи до Університету здобувачем)

За п’ять (шість) місяців до закінчення терміну навчання в аспірантурі (прикріплення особи до Університету здобувачем) аспіранти (здобувачі) представляють наукову доповідь на фаховому семінарі (засіданні) кафедри за матеріалами завершеної дисертації, за результатами якої надається рекомендація щодо дати проходження попередньої експертизи дисертації та структурного підрозділу, де буде проводитись попередня експертиза.

У випадку, коли освітньо-наукова програма (індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача) та індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача)) виконана у повному обсязі та на засіданні кафедри прийняте рішення щодо доцільності проходження попередньої експертизи протягом двох місяців аспірант (здобувач) протягом місяця після проведеного семінару подає до аспірантури звіт аспіранта (здобувача) останнього року навчання, витяг з протоколу фахового семінару кафедри.

За три (чотири) місяці до закінчення терміну навчання в аспірантурі (прикріплення особи до Університету здобувачем) аспіранти (здобувачі) проходять попередню експертизу дисертації та отримують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, копія якого надається до аспірантури.

Протягом останнього місяця навчання в аспірантурі (прикріплення особи до Університету здобувачем) аспіранти (здобувачі) проходять атестацію у постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Після проходження публічного захисту аспірант (здобувач) звертається з письмовою заявою на ім’я ректора Університету з проханням відрахувати його з аспірантури (відкріпити від Університету як здобувача) у зв’язку із завершенням виконання відповідної освітньо-наукової програми та проходженням публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації у спеціалізованій вченій раді (додатки до заяви: витяг із протоколу засідання спеціалізованої вченої ради).

У випадку, коли освітньо-наукова програма (індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача) та індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача)) виконана не в повному обсязі та на засіданні кафедри прийняте рішення щодо доцільності проходження попередньої експертизи протягом останніх двох місяців навчання (прикріплення особи до Університету здобувачем) аспірант (здобувач) протягом місяця після проведеного семінару подає до аспірантури витяг із протоколу фахового семінару кафедри.

Протягом місяця перед проходженням попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірант (здобувач) зобов’язаний пройти річне звітування про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).

Після проходження річного звітування аспіранти (здобувачі) протягом 2-ох днів подають до аспірантури такі звітні документи:

 1. звіт аспіранта (здобувача) останнього року навчання;
 2. витяг із протоколу засідання кафедри про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача);
 3. витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).

Після проходження попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірант (здобувач) зобов’язаний подати до аспірантури копію висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.