Щорічне звітування про виконання індивідуального плану

Щорічне звітування про виконання індивідуального плану

Докторанти систематично звітують на засіданнях кафедри, факультетів та на засіданні вченої ради університету про хід виконання індивідуального плану наукової роботи.

Для успішної атестації у відділ аспірантури та докторантури треба подати:

  • витяг із засідання кафедри про затвердження звіту докторанта;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про затвердження звіту докторанта;
  • заповнений атестаційний бланк докторанта.

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою університету  рішення про відрахування докторанта.