ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Технології захисту навколишнього середовища

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма: «Технології захисту навколишнього середовища»
Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Кваліфікація: доктор філософії з технології захист
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: освітня складова 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації: HPК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень
Особливі умови вступу: наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

2016 рік
Освітньо-наукова програма
2017 рік
Освітньо-наукова програма
2018 рік
Освітньо-наукова програма
2020 рік
Освітньо-наукова програма
2021 рік
Навчальний план

Перелік освітніх компонентів
База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Провідні науковці університету, що здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів
Юрченко Валентина Олександрівна
Крот Ольга Петрівна
Мельнікова Оксана Григорівна
Лебедєва Олена Сергіївна

Наші випускники попередніх років

Пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми прохання надсилати гаранту освітньо-наукової програми Крот Ользі Петрівні на електронну пошту uch.opk@gmail.com.