Творча відпустка

Творча відпустка

Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук на період до шести місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації  вченої ради Університету про доцільність надання творчої відпустки.

Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь   на засіданні кафедри та на засіданні Вченої ради факультету, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра та факультет подає Вченій раді Університету мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки. Під час засідання Вчена, у разі необхідності, затверджує тему дисертаційних досліджень.

Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття доктора наук особам, які закінчили докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.