Вступ до аспірантури 2022

Вступ до аспірантури 2022

 

Загальна інформація

Здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в Університеті триває протягом 4-ох років і здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання та за рахунок видатків державного бюджету для очної форми навчання (денної та вечірньої) та за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб як для очної, так і для заочної форм навчання.

Правила прийому до аспірантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2022 р.

Програми вступних випробувань до аспірантури.

Розклад вступних випробувань

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів за галузями знань (аспірантура) у 2022 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році

Етапи вступної кампанії до аспірантури
Порядок прийому заяв і документів до аспірантури

Вступники для допуску до участі в конкурсі щодо вступу для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву та документи в електронному та паперовому відповідно до встановлених термінів.

Перелік документів:

 1.  заява роздрукована на форматі А4 (210 х 297 мм) (друк односторонній) заповнена та підписана власноруч вступником (завантажити форму);
 2.  заповнене та підписане власноруч повідомлення щодо поінформованості про відсутність акредитації (у випадку вступу на спеціальності 051 “Економіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 183 “Технології захисту навколишнього середовища”) заповнена та підписана власноруч вступником (завантажити форму);
 3.  (скан)копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 4.  (скан)копія довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи або витягу з державного демографічного реєстру про місце проживання; для внутршньопереміщених осіб — довідки внутрішньопереміщеної особи (у випадку, коли дана інформація відсутня у документі, що посвідчує особу);
 5.  (скан)копія диплома магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, та додаток до нього;
 6.  (скан)копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 7.  (скан)копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 8.  кольорова фотокартки розміром 1 Мб та 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 9.  список (завантажити форму), та (скан)копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності відповідно до вимог);
 10.  рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника (завантажити форму), з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри;
 11.  згода на наукове керівництво (завантажити форму);
 12.  (скан)копія трудової книжки;
 13.  анкета вступника з фотокарткою (завантажити форму);
 14.  (скан)копія документа про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);
 15.  (скан)копія дійсного сертифіката про рівень володіння іноземною мовою на рівні В2-С1, який відповідає вимогам п. 7.1 цих Правил прийому до аспірантури (за наявності).

Вимоги до документів, які подаються в електронній формі:

 • скановані копії мають містити всі заповнені сторінки документа;
 • усі відскановані сторінки документа мають бути зверстані в один файл формату PDF;
 • кожен електронний файл має мати назву “номер спеціальності. Прізвище. Назва документа”;
 • кожен документ, окрім документів з номером 10, 11, має бути підписаний електронним цифровим підписом у форматі p7s або увесь пакет документів може бути зібраний у архів, на який накладається один електронний підпис;
 • документи за номером 10, 11 мають бути підписані електронним цифровим підписом у форматі p7s науковим керівником та завідувачем кафедри.

Сформований та підписаний пакет документів надсилається з електронної пошти вступника (яка була зазначена в заяві й анкеті вступника) на електронну адресу asp@kstuca.kharkov.ua.

Документи в паперовій формі подіються особисто вступником.