Затвердження та зміна наукового керівника

Затвердження та зміна наукового керівника

Науковий керівник призначається кожному аспіранту (здобувачу) одночасно з зарахуванням до аспірантури для надання наукової та методичної допомоги, психологічної підтримки (у разі потреби), контролю за виконанням дисертаційного дослідження, вироблення рекомендацій аспірантам щодо участі у проведенні науково-дослідницької роботи кафедри, факультету, університету та у навчальному процесі.

Науковим керівником аспіранта (здобувача) наказом ректора Університету призначається доктор наук, як виняток, кандидат наук, який працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дозвіл на наукове керівництво надається співробітнику тієї ж кафедри, на якій навчається аспірант (здобувач), рішенням Вченої ради Університету, після заслуховування питання на кафедрі.

У відділ аспірантури та докторантури подається витяг із засідання кафедри та список опублікованих наукових праць і винаходів за спеціальністю підготовки аспіранта засвідчений у встановленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата (додаток 7 Наказу МОНУ від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»)

Кількість аспірантів (здобувачів), що прикріплюються до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб – для доктора наук, професора, і не більше 3 осіб – для кандидата наук, доцента.

Для розгляду питання щодо заміни наукового керівника необхідно надати вченому секретарю за 10 днів до засідання Вченої ради Університету такі документи:

  • заяву аспіранта (здобувача) на ім’я ректора;
  • заяву нового наукового керівника аспіранта (здобувача) зі згодою на заміну наукового керівника з погодженням попереднього наукового керівника;
  • інформацію про нового наукового керівника;
  • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо заміни наукового керівника.