Здобуття наукового ступеня доктор філософії поза аспірантурою

Здобуття наукового ступеня доктор філософії поза аспірантурою

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Університеті без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи прикріплюються строком до п’яти років за обраною спеціальністю відповідно до отриманих ліцензій Університетом.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Організація освітньо-наукового процесу здобувачів відповідає організації освітньо-наукового процесу аспірантів.

Правила та процедури прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.