Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки

Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки

Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки (ВКіГ) організована у 1930 році і є ровесницею ХНУБА.

Як випускаюча, кафедра впливала і впливає на формування науково-технічного потенціалу (у період 1930-1991роки у СРСР, у період з 1991 року по теперішній час в Україні і країнах СНД) у напрямках водопостачання та водовідведення міст, промислових підприємств, гідравліки та інженерної гідрології, раціонального використання і охорони водних ресурсів.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки організована при створенні Харківського інженерно-будівельного інституту (зараз Харківського національного університету будівництва та архітектури) у 1930 році.

За роки існування кафедра підготувала понад 7000 фахівців для України, країн СНД (Російської Федерації, Республіки Білорусь, Казахстану, Туркменії, Вірменії, Грузії, Азербайджану та ін.), 30 країн світу (Алжир, Ангола, В’єтнам, Німеччина, Гвінея, Ізраїль, Йорданія, Камерун, Ліван, Малі, Мадагаскар, Марокко, Непал, Нігер, Нігерія, Палестина, Перу, Сирія, С’єрра-Леоне, Ефіопія і ін.).

З 2000 року кафедра здійснює підготовку магістрів.

Спочатку це були дві окремі кафедри: «Водопостачання і каналізації» та «Гідравліки». Лише у 1984 році вони були об’єднані. Після об’єднання кафедру «Водопостачання, каналізації і гідравліки» очолив д.т.н., професор Забабурін І.А., далі з 1990 по 1999 роки кафедрою керував к.т.н., професор Колотило М.І.  і з 1999 року по теперішній час кафедру очолює д.т.н., професор Епоян С.М.

Підготовка бакалаврів і магістрів на кафедрі ведеться висококваліфікованими вченими і фахівцями, що мають багатолітній педагогічний, науковий і виробничий досвід, що дозволяє передавати студентам не лише теоретичні знання, але і прищеплювати інтерес до науково-дослідної і виробничої роботи.

За період існування кафедри її співробітниками опубліковано більш 2000 праць, отримано більше 250 авторських свідоцтв СРСР і патентів України, Російської Федерації і Республіки Білорусь. У числі монографій є ряд великих, таких, що зробили істотний вплив на підготовку інженерів і науково-технічний прогрес в області водопостачання, водовідведення і гідравліки.

На кафедрі сьогодні працює 4 професори, з них 2 доктори технічних наук, 8 доцентів, кандидатів технічних наук; 2 декана: к.т.н., доцент Шилін В.В. – декан санітарно-технічного факультету; к.т.н., доцент Сироватський О.А. – декан факультету економіки і менеджменту; голова профкому університету – к.т.н., доцент Тітов А.А. і начальник науково-дослідного сектору університету д.т.н., професор Карагяур А.С.

Як видно науковий і технічний потенціал колективу кафедри дуже високий, що є основою якості фахівців, які випускаються.

Характеристика спеціальностей

Кафедра випускає бакалаврів та магістрів за спеціальностями підготовки: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями: «Водопостачання та водовідведення» і «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Основні напрямки майбутньої роботи: проектування, будівництво, експлуатація систем водопостачання та водовідведення, гідротехнічних і водогосподарських споруд, споруд для очищення природних та стічних вод, систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств, управління, охорона та відтворення водних ресурсів, розвиток водного господарства та меліорація земель, вирішення питань охорони та управління водними ресурсами окремих регіонів басейнів річок України.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

 1. КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», м. Харків (філія кафедри);
 2. ВАТ «Харківський Водоканалпроект», м. Харків (філія кафедри);
 3. ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків (філія кафедри);
 4. Харківське регіональне управління водними ресурсами, м. Харків (філія кафедри);
 5. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, м. Слав’янськ (філія кафедри);
 6. Polska Akademia Nauk Oddzial w Lublinie (Polska) (Люблінське відділення Польської Академії наук, м. Люблін);
 7. Slovak University of Technology, Bratislava (Slovak Republic) (Словацький технологічний університет, м. Братислава);
 8. Компанія «ASIO group», Brno (Chech Republic);
 9. Компанія «KUBICHEK VHS», Velke Losiny (Chech Republic);
 10. Компанія «IN-EKO TEAM», Tishnov (Chech Republic);
 11. ТОВ «ЕКВІК, м. Харків;
 12. НВФ «Екотон», м. Харків, м. Елк (Польща), м. Бєлгород (РФ);
 13. ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ», м. Харків;
 14. НВФ «ЕКОПОЛІМЕР», м. Харків, м. Москва (РФ);
 15. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП), м. Харків;
 16. ЗАТ «УкркомунНДІпрогрес», м. Харків;
 17. Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ;
 18. Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ;
 19. Харківське обласне управління водних ресурсів, м. Харків;
 20. Полтавське обласне управління водних ресурсів, м. Полтава;
 21. ТОВ «УКРВІОТАЛ», м. Рівне;
 22. Київський національний університет будівництва і архітектури;
 23. Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 24. Національний університет «Львівська політехніка»
 25. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне;
 26. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, м. Дніпро;
 27. Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 28. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро;
 29. Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь;
 30. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
 31. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг;
 32. Запорізька державна інженерна академія;
 33. Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
 34. Національний технічний університет України “Киїівський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ)

Та інші.

 

Склад кафедри

Епоян Степан Михайлович
Епоян Степан Михайлович
Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії будівництва України та Інженерної академії України, дійсний член Люблінського відділення Польської академії наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ)
Шилін Віктор Володимирович
Шилін Віктор Володимирович
Декан санітарно-технічного факультету
Карагяур Андрій Степанович
Карагяур Андрій Степанович
Професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук
Смірнова Галина Миколаївна
Смірнова Галина Миколаївна
Професор кафедри, кандидат технічних наук.

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61002, м. Харків, вул. Сумська 40, 1- й поверх

Телефон: (057) 700-38-34

E-mail: vkg.knuca@ukr.net

Сайт: http://vkg.kharkov.ua/main