Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки

Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки

Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки (ВКіГ) організована у 1930 році і є ровесницею ХНУБА.

Кафедра є випусковою і готує високоякісних фахівців у напрямках водопостачання та водовідведення міст, промислових підприємств, гідравліки та інженерної гідрології, раціонального використання і охорони водних ресурсів.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки організована при створенні Харківського інженерно-будівельного інституту (нині Харківський національний університет будівництва та архітектури) у 1930 році. У 1984 році кафедри «Водопостачання і каналізації» та «Гідравліки» були об’єднані.

Після об’єднання кафедру «Водопостачання, каналізації і гідравліки» очолив д.т.н., професор Забабурін І.А., а з 1990 по 1999 роки кафедрою керував к.т.н., професор Колотило М.І., з 1999 по 2021 рік час кафедру очолював д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії будівництва та Інженерної академії України, академік Люблінського відділення Польської академії наук Епоян С.М. На теперішній час кафедру очолює к.т.н., доцент Сироватський О.А.

З 2000 року кафедра здійснює підготовку магістрів.

В 2017 році кафедра відкрила нову спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за якою почала підготовку бакалаврів і магістрів.

На сьогодні, кафедра випускає бакалаврів та магістрів за освітньо-професійними програмами: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спрямування «Водопостачання та водовідведення» і 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Характеристика спеціальностей

Кафедра випускає бакалаврів та магістрів за спеціальностями підготовки: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями: «Водопостачання та водовідведення» і «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Основні напрямки майбутньої роботи: проектування, будівництво, експлуатація систем водопостачання та водовідведення, гідротехнічних і водогосподарських споруд, споруд для очищення природних та стічних вод, систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств, управління, охорона та відтворення водних ресурсів, розвиток водного господарства та меліорація земель, вирішення питань охорони та управління водними ресурсами окремих регіонів басейнів річок України.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

1. КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», м. Харків (філія кафедри);
2. ТОВ «Харківський Водоканалпроект», м. Харків (філія кафедри);
3. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, м. Слав’янськ (філія кафедри);
4. Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області, м. Харків (філія кафедри);
5. Державного агентство водних ресурсів України;
6. ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків;
7. Polska Akademia Nauk Oddzial w Lublinie (Polska) (Люблінське відділення Польської Академії наук, м. Люблін);
8. Slovak University of Technology, Bratislava (Slovak Republic) (Словацький технологічний університет, м. Братислава);
9. Компанія «ASIO group», Brno (Chech Republic);
10. Компанія «KUBICHEK VHS», Velke Losiny (Chech Republic);
11. Компанія «IN-EKO TEAM», Tishnov (Chech Republic);
12. ТОВ «ЕКВІК, м. Харків;
13. НВФ «Екотон», м. Харків, м. Елк (Польща);
14. ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ», м. Харків;
15. НВФ «ЕКОПОЛІМЕР», м. Харків, м. Москва (РФ);
16. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП), м. Харків;
17. ЗАТ «УкркомунНДІпрогрес», м. Харків;
18. Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ;
19. Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ;
20. ТОВ «УКРБІОТАЛ», м. Рівне;
21. Київський національний університет будівництва і архітектури;
22. Одеська державна академія будівництва та архітектури;
23. Національний університет «Львівська політехніка»
24. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне;
25. Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, м. Дніпро;
26. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
27. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро;
28. Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь;
29. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
30. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг;
31. Національний університет цивільного захисту України, м. Харків.

Склад кафедри

Сироватський Олександр Анатолійович
Сироватський Олександр Анатолійович
Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук
Карагяур Андрій Степанович
Карагяур Андрій Степанович
Професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук
Шилін Віктор Володимирович
Шилін Віктор Володимирович
доцент, кандидат технічних наук
Лукашенко Сергій  Вікторович
Лукашенко Сергій Вікторович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61002, м. Харків, вул. Сумська 40, 1- й поверх

Телефон: 0933530102 (Viber, Telegram)

E-mail: vkg@kstuca.kharkov.ua та vkg.knuca@ukr.net

Сайт: http://vkg.kharkov.ua/main

Facebook

Instagram

Youtube